Terug naar Instagram

Instagram beloofde na hevige kritiek van zowel gebruikers als van buitenstaanders de plannen voor wijziging van de Terms of Use van tafel te halen.

Nu ik de ToU’s van Instagram een tijdje in de gaten heb gehouden zie ik dat ze hun woord houden. De ToU’s zijn gebleven zoals ze waren.

De regels werden dus niet tijdens het spel veranderd en een hele kleine kans dat ze zoiets nog een keer gaan proberen. Daarom ga ik weer terug naar Instagram.

We doen net alsof er niets gebeurd is…
~ FredZelders on Instagram1

Gerelateerd:
~ Exit Instagram? [20121218]

Exit Instagram?

Instagram krijgt nieuwe Terms of Use per 20130116 met daarin een niet mis te verstaan facebook-stempel:

  • Some or all of the Service may be supported by advertising revenue. To help us deliver interesting paid or sponsored content or promotions, you agree that a business or other entity may pay us to display your username, likeness, photos (along with any associated metadata), and/or actions you take, in connection with paid or sponsored content or promotions, without any compensation to you.

Ergo… exit Instagram voor mij.

Jammer! want het was zo’n leuke dienst.
Hopelijk staat er gauw een ander op die het fatsoenlijk houdt.

12:50:51 N.B. toelichting naar aanleiding van de reactie van Ruud van Wijngaarden:
MIJN punt is dat de spelregels tijdens het spel worden aangepast. Niet fatsoenlijk jegens al die bestaande Instagram gebruikers, mij incluis.

En het geschiedde…

Knoop gehakt! Door de berichten van Instagram en Facebook dat er geen koppeling tussen databases van de beide services wordt gemaak en er aan de gebruiker-kant geen dingen gaan veranderen ben ik een beetje gerustgesteld.
Ik heb daarom vooralsnog weer een Instagram-account geopend1.
Instagram-account: fzelders

Gerelateerd:
~ Ik doe ‘t niet — Ik doe ‘t wel — Ik doe ‘t niet – Ik doe… [20120418]
~ Doei Instagram… [20120410]


  1. Totdat Er weer iets Facebook-verdachts gebeurt.